Chương trình Khóa hè được tổ chức định kỳ vào mỗi dịp hè. Khóa hè tại Sun Smile được thiết kế với các hoạt động thực tế, vừa học vừa chơi.

sunsmile.edu.vn

slide 2

Slide 3

Slide 1

Khóa hè tại Sun Smile

 

 

Chương trình Khóa hè được tổ chức định kỳ vào mỗi dịp hè. Khóa hè tại Sun Smile được thiết kế với các hoạt động thực tế, vừa học vừa chơi. Đặc biệt trong Khóa hè tại Trung tâm sử dụng 100% tiếng Anh xuyên suốt giúp bé tăng cường tiếng Anh.

Ngoài ra, với các chuyên đề được thiết kế, Khóa hè sẽ được tiếp cận bằng kết hợp giữa mục tiêu học tập với sự phát triển các kỹ năng, cung cấp cho các em niềm vui và trải nghiệm thực tế, nhằm tăng cường và ứng dụng tốt các kiến thức hiện hữu, kỹ năng và hiểu biết của các em.

Với những cọ xát và tìm hiểu thêm nhiều điều mới, Sun Smile tin rằng trung tâm sẽ giúp các bé yêu phát triển các kĩ năng, nghệ thuật, và giáo dục sức khỏe,..

 

Đăng ký trải nghiệm